Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Patenty

Żeglarz jachtowy


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

W celu uzyskania patentu żeglarza jachtowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu; dla usprawnienia i przyspieszenia procedury wydania patentu rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego Generatora wniosków,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
  • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
  • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
  • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą,
  • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa,
  • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

Opłata za wydanie patentu:

Osoba dorosła
50 zł
Uczeń/student
25 zł *

* - uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Sposoby i koszty dostawy:

Przesyłka listowna krajowa rejestrowana (Poczta Polska SA)11.00 zł
Przesyłka listowna zagraniczna rejestrowana (Poczta Polska SA)26,00 zł
Przesyłka kurierska krajowa (GLS)21,00 zł
Odbiór osobisty w Biurze PZŻ0,00 zł

Opłatę można wnieść za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie.

Termin załatwiania sprawy:
Wnioski realizowane są w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów do Biura PZŻ (zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego).