Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Licencje

Ubezpieczenie OC trenerów


OC TRENERA, INSTRUKTORA, EGZAMINATORA, NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY

Polski Związek Żeglarski informuje o możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Polski Związek Żeglarski z ERGO Hestią umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dedykowanej dla instruktora, trenera, egzaminatora żeglarstwa, nauczyciela i wychowawcy.

Ubezpieczenie OC obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zgodnie z załączonymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia do polisy nr 436000175360.

1. Warunki ubezpieczenia:

 • Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna trenerów, instruktorów, wychowawców, egzaminatorów żeglarstwa/ narciarstwa/ kolarstwa/ fitness/ sportów siłowych/ pływania w związku z wykonywaniem przez nich czynności zawodowych
 • Zakres terytorialny: CAŁY ŚWIAT (bez USA oraz Kanady)
 • Suma ubezpieczenia: 500 000 EURO na każde zdarzenie na każdą osobę ubezpieczoną
 • Okres ubezpieczenia: zgodnie z treścią umowy ubezpieczenia
 • Koszt ubezpieczenia na osobę: 250,00 zł


2. W celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej należy:

a) Zapoznać się:

 • z treścią Polisy Ubezpieczeniowej. Pełna treść polisy znajduje się tutaj.
 • z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Pełna treść OWU znajduje się tutaj.

b) Wypełnić formularz/wniosek "Zgoda na objęcie ochroną i finansowanie składki do polisy nr 436000175360" dostępny tutaj.

c) Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i odesłać skan wraz z potwierdzeniem płatności na adres: licencje@pya.org.pl lub pocztą tradycyjną

3. Płatność:
tytułem kosztu ubezpieczenia należy dokonać zgodnie z poniższymi danymi:

 • Odbiorca: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
 • Nr konta bankowego: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146,
 • Kwota przelewu: 250,00 zł,
 • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko - OC trenera, instruktora.

4. Potwierdzenie ubezpieczenia:
Potwierdzenie objęcia ochroną ubezpieczeniową zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci certyfikatu ubezpieczenia OC.

Płatności za ubezpieczenie OC można dokonać również bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego.

W przypadku wnioskowania o wydanie licencji zawodnika PZŻ można wnieść jedną opłatę obejmującą wydanie licencji i ubezpieczenia.

W uzupełnieniu do warunków ubezpieczenia potwierdza się, że polisa OC trenera, instruktora, egzaminatora, nauczyciela i wychowawcy obejmuje zdarzenia powstałe wskutek używania pojazdów wodnych (w żeglarstwie).