Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC trenerów, instruktorów, egzaminatorów, nauczycieli, wychowawców i sędziówPolski Związek Żeglarski informuje o możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Polski Związek Żeglarski z ERGO Hestią umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dedykowanej dla trenera, instruktora, egzaminatora, nauczyciela, wychowawcy oraz sędziego PZŻ.

Ochronę ubezpieczeniową możesz uzyskać poprzez przystąpienie do polisy i finansowanie składki ubezpieczeniowej w związku z udzieleniem ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie OC obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z załączonymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia do polisy nr 436000205992.

Warunki ubezpieczenia:

  • Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych trenera, instruktora, wychowawcy, nauczyciela, egzaminatora żeglarstwa oraz sędziego
  • Zakres ubezpieczenia: zgodny z treścią polisy oraz certyfikatem ubezpieczenia
  • Zakres terytorialny: cały świat (bez USA oraz Kanady)
  • Suma ubezpieczenia: 500.000,00 euro na każde zdarzenie na każdą osobę ubezpieczoną
  • Okres ubezpieczenia: 01.01.2020 r. – 31.01.2020 r.
  • Koszt ubezpieczenia na osobę: 250,00 zł

Do ubezpieczenia OC można przystąpić za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl.

Uwaga: zakres ubezpieczenia jest dostosowany do przedmiotu działalności związanej z żeglarstwem.

Postępowanie w przypadku zdarzenia:
Jesteś poszkodowanym lub sprawcą zdarzenia? W celu zgłoszenia szkody/zdarzenia do ubezpieczyciela i szybkiej ścieżki likwidacji postępuj zgodnie z Procedurą postępowania przy szkodzie OC.