Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Członkowie PZŻ

Członkowie honorowi


Godność Członka Honorowego Polskiego Związku Żeglarskiego jest najdłużej nadawanym wyróżnieniem Polskiego Związku Żeglarskiego /zwanego dalej PZŻ/. Została ustanowiona w Statucie PZŻ na Walnym Zgromadzeniu PZŻ w dniu 5 kwietnia 1936 r. Godność Członka Honorowego PZŻ nadano po raz pierwszy dnia 11 kwietnia 1937 r.

Godność Członka Honorowego PZŻ nadawana jest wyłącznie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Związku lub rozwoju polskiego żeglarstwa.


W celu uzyskania Godności Członka Honorowego PZŻ należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:
  • wniosek o nadanie Godności Członka Honorowego PZŻ,
  • opinia właściwego organizacyjnie lub terytorialnie okręgowego związku żeglarskiego.
Godność Członka Honorowego PZŻ nadaje Sejmik PZŻ na wniosek Zarządu PZŻ w liczbie nie większej niż 4 w kadencji władz.

Rejestr osób, którym nadano Godność Członka Honorowego Polskiego Związku Żeglarskiego [pobierz]