Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Egzaminy

Jak przystąpić do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego?


Aby móc przystąpić do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego należy:

  • ukończyć 18 rok życia,
  • zapisać się na egzamin poprzez system Rejestracji na egzaminy  nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem egzaminu,
  • wnieść opłatę za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie /w przypadku płatności za pomocą serwisu Dotpay należy wybrać bank, w którym posiadacie Państwo rachunek; następnie należy postępować zgodnie z komunikatami widocznymi na ekranie; w przypadku płatności elektronicznej lub przelewu bankowego należy wybrać opcję „Mam rachunek w innym banku” i przejść do „Przelew przekaz bankowy”/.
    Płatność należy wnieść nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem egzaminu.

By móc przystąpić do egzaminu na petent jachtowego sternika morskiego nie ma obowiązku uczestniczenia w szkoleniu.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na egzamin na patent jachtowego sternika morskiego?

Podczas egzaminu należy przedstawić komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /np. dowód osobisty/,
  • dokument potwierdzający upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za egzamin - dotyczy uczniów i studentów poniżej 26 roku życia z ważną legitymacją,
  • kopia dowodu wpłaty za egzamin /np. wydruk przelewu elektronicznego, polecenie przelewu z poczty/,
  • dokumenty potwierdzające staż z co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej godzin 200 godzin żeglugi.


Jak zorganizowany jest egzamin na patent jachtowego sternika morskiego?

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru /75 pytań/ oraz zadania nawigacyjnego i na rozwiązanie całości jest 120 minut.  Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi oraz prawidłowo rozwiązane zadanie nawigacyjne.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu. Egzamin przeprowadzany jest na jednomasztowych jachtach morskich o długości kadłuba co najmniej 7  m wyposażonych w silnik z biegiem wstecznym, przy sile wiatru 1-6 stopni w skali Beauforta na akwenie z dostępnym pomostem wyposażonym w urządzenia cumownicze oraz dostępną boją cumowniczą.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z Wydziałem szkolenia. Prośbę o możliwość przystąpienia do egzaminu w innym terminie wraz z dowodem wpłaty za egzamin należny przesłać na adres egzaminy[at]pya.org.pl na 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu.