Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
LICENCJONOWANA SZKOŁA PZŻ

LICENCJONOWANA SZKOŁA PZŻ - Procedura uzyskania licencji


W celu uzyskania Licencji należy pozytywnie przejść audyt, podczas którego audytor zweryfikuje, czy dana organizacja spełnia warunki uzyskania licencji. Droga do zdobycia licencji przedstawiona jest w poniższych punktach:

  1. Organizacja po zapoznaniu się z wymaganiami i regulaminem przesyła do Biura PZŻ wniosek o przeprowadzenie audytu i przyznanie licencji
  2. W terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku wiceprezes PZŻ właściwy ds. szkolenia wyznacza audytora, a pracownik Biura PZŻ kontaktuje się z wyznaczonym audytorem i organizacją w celu ustalenia terminu audytu i przekazania szacunkowego kosztu dojazdu audytora (powiększonego o należny podatek VAT).
  3. Organizacja dokonuje opłaty za przeprowadzony audyt na podstawie faktury wystawionej przez PZŻ, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd PZŻ cennikiem.
  4. Audyt jest przeprowadzany przez audytora w ciągu jednego dnia w obecności jednej osoby wyznaczonej przez organizację.
  5. Podczas audytu audytor musi mieć możliwość weryfikacji wszystkich wymagań do uzyskania licencji, w tym sprawdzenia jachtów na wodzie oraz rozmowy z kadrą szkoleniową.
  6. Audytor przygotowuje raport z audytu w terminie 15 dni od dnia przeprowadzenia audytu, który przekazuje do wiceprezesa PZŻ właściwego ds. szkolenia, Biura PZŻ i organizacji.
  7. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku audytu organizacja jest zobowiązana do dokonania opłaty za licencję zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd PZŻ.
  8. Licencja jest przyznawana przez Zarząd PZŻ.
  9. Biuro PZŻ przesyła do organizacji licencję.