Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
LICENCJONOWANA SZKOŁA PZŻ

LICENCJONOWANA SZKOŁA PZŻ - WYMAGANIA • sala wykładowa umożliwiająca komfortową pracę kursantów (dla minimum 10 osób),
 • pomoce dydaktyczne umożliwiające skuteczne przekazanie wiedzy kursantom oraz pomagające w pracy kadrze dydaktycznej,
 • wyposażenie multimedialne do prowadzenia prezentacji,


 • bezpieczne nabrzeże wyposażone w urządzenia cumownicze,
 • akwen o wielkości i głębokości umożliwiający bezpieczne wykonywanie manewrów,
 • boja cumownicza na akwenie,


 • jacht kabinowy i jacht otwartopokładowy,
 • bezpieczny i w pełni sprawny jacht o długości min. 5,5 m wyposażony w silnik z biegiem wstecznym umożliwiający osiągnięcie prędkości min. 3 węzły,


 • łódź motorowa umożliwiająca szybką reakcję i udzielenie pomocy w sytuacji niebezpiecznej dla jachtu i kursantów,
 • środki ratunkowe/asekuracyjne dla wszystkich członków załogi, koło ratunkowe na każdym jachcie,
 • środki bezpieczeństwa, asekuracji i pierwszej pomocy na terenie organizacji,


 • wśród kadry szkolącej wyznaczony jest Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ), który jest odpowiedzialny za poziom i standard szkolenia,
 • forma i czas trwania szkolenia umożliwia realizację programu oraz osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia,
 • podczas szkolenia zabezpieczone jest zaplecze sanitarne,


 • instruktorzy prowadzący zajęcia na szkoleniu przygotowującym do egzaminu na państwowe patenty żeglarskie posiadają stopień minimum Nauczyciela Żeglowania PZŻ lub Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,
 • Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego posiada stopień minimum Instruktora Żeglarstwa PZŻ, ponadto uczestniczy obowiązkowo w spotkaniach unifikacyjnych,
 • kadra posiada wszelkie uprawnienia wymagane w swojej działalności, a określone innymi przepisami, w tym ubezpieczenie OC,
 • podczas prowadzenia szkolenia na stopnie kadry szkoleniowej (Nauczyciela Żeglowania PZŻ lub Instruktora Żeglarstwa PZŻ) KWŻ posiada tytuł Instruktora Wykładowcy.