Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC trenerów, instruktorów, egzaminatorów, nauczycieli, wychowawców i sędziówPolski Związek Żeglarski informuje o możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Polski Związek Żeglarski z ERGO Hestią umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dedykowanej dla trenera, instruktora, egzaminatora, nauczyciela, wychowawcy oraz sędziego PZŻ.

Ochronę ubezpieczeniową możesz uzyskać poprzez przystąpienie do polisy i finansowanie składki ubezpieczeniowej w związku z udzieleniem ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Warunki ubezpieczenia:

  • przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych trenera, instruktora, wychowawcy, nauczyciela, egzaminatora żeglarstwa oraz sędziego,
  • zakres ubezpieczenia: zgodny z treścią polisy oraz certyfikatem ubezpieczenia,
  • zakres terytorialny: cały świat,
  • suma gwarancyjna: 1.000.000,00 euro na jeden wypadek,
  • okres ubezpieczenia polisy odpowiedzialności cywilnej nr 436000340167 zawartej przez PZŻ,  obowiązuje w okresie od dn. 1 stycznia 2024 r. do dn. 31 grudnia 2024 r.,
  • ochrona ubezpieczeniowa świadczona w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej nr 436000340167 każdemu Ubezpieczonemu przystępującemu do polisy, rozpoczyna się z dniem przystąpienia i kończy się w dniu 31 grudnia 2024 r.,
  • koszt ubezpieczenia na osobę: 360,00 zł.

Do ubezpieczenia OC można przystąpić za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl.

Uwaga: zakres ubezpieczenia jest dostosowany do przedmiotu działalności związanej z żeglarstwem.

Postępowanie w przypadku zdarzenia:
Jesteś poszkodowanym lub sprawcą zdarzenia? W celu zgłoszenia szkody/zdarzenia do ubezpieczyciela i szybkiej ścieżki likwidacji postępuj zgodnie z Procedurą postępowania przy szkodzie OC.