Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestracja jachtów

Rejestracja jachtów klasowych


Sprawy związane z rejestracją jachtów klasowych reguluje:

  • Instrukcja PZŻ nr 2/2018 w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych (Uchwała nr 259/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12 lipca 2018 r.)

Do polskiego rejestru jachtów klasowych wpisuje się jacht w przypadku gdy:

  • przepisy klasowe wymagają certyfikatu wydanego przez władzę krajową, lub
  • dla danej klasy nie istnieje żadna forma narodowego lub międzynarodowego certyfikatu wydawanego przez związek/stowarzyszenie klasy, lub
  • z przepisów klasowych wynika, że numery na żaglu są nadawane przez władzę krajową i certyfikat krajowy jest jedynym dokumentem potwierdzającym numer startowy danego jachtu.

Ważne informacje
Dotychczasowe certyfikaty jachtów klasowych podlegają obowiązkowi wymiany w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej instrukcji tj. do dn. 31 sierpnia 2020 r. Po tym terminie jacht bez aktualnego certyfikatu jachtu klasowego zostanie usunięty z rejestru i utraci możliwość utrzymania dotychczasowego numeru klasowego. 
Wymiana certyfikatów jachtów klasowych, o której mowa wyżej, odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w ww. instrukcji i jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji jachtu klasowego, zmiany wpisu w rejestrze, odnowienia certyfikatu jachtu klasowego lub wyrejestrowania jachtu z rejestru znajdziecie Państwo poniżej. Prosimy o wybór odpowiedniej kategorii.