Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestracja jachtów

Rejestr jachtów klasowych

Sprawy związane z rejestrem jachtów klasowych reguluje:


  • Instrukcja PZŻ nr 1/2021 w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych (Uchwała nr 771/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 11 lutego 2021 r. [pobierz]
  • Cennik opłat za czynności rejestracyjne w polskim rejestrze jachtów klasowych (Uchwała nr 771/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 11.02.2021 r.) [pobierz].

Do polskiego rejestru jachtów klasowych wpisuje się jacht w przypadku gdy:


  • przepisy klasowe wymagają certyfikatu wydanego przez władzę krajową, lub
  • dla danej klasy nie istnieje żadna forma narodowego lub międzynarodowego certyfikatu wydawanego przez związek/stowarzyszenie klasy, lub
  • z przepisów klasowych wynika, że numery na żaglu są nadawane przez władzę krajową i certyfikat krajowy jest jedynym dokumentem potwierdzającym numer startowy danego jachtu.

Ważne informacje


Dotychczasowe certyfikaty jachtów klasowych podlegają obowiązkowi wymiany do dnia 31 grudnia 2026 r. Po tym terminie jacht bez aktualnego certyfikatu jachtu klasowego zostanie usunięty z rejestru i utraci możliwość utrzymania dotychczasowego numeru klasowego.  


Wymiana certyfikatów jachtów klasowych, o której mowa wyżej, odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w § 4 - 6 i § 11 w ww. instrukcji i cenniku. Szczegółowe informacje dotyczące wpisu jachtu do rejestru jachtów  klasowych, zmiany wpisu w rejestrze lub wyrejestrowania jachtu z rejestru znajdziecie Państwo poniżej. Prosimy o wybór odpowiedniej kategorii.