Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestracja jachtów

Rejestracja jachtów klasowych


Sprawy związane z rejestracją jachtów klasowych reguluje:

  • Instrukcja PZŻ nr 2/2018 w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych (Uchwała nr 259/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12 lipca 2018 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 679/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 31.08.2020 r.) [pobierz],
  • Cennik opłat za czynności rejestracyjne w polskim rejestrze jachtów klasowych (Uchwała nr 265/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 22.07.2018 r.) [pobierz].

Do polskiego rejestru jachtów klasowych wpisuje się jacht w przypadku gdy:

  • przepisy klasowe wymagają certyfikatu wydanego przez władzę krajową, lub
  • dla danej klasy nie istnieje żadna forma narodowego lub międzynarodowego certyfikatu wydawanego przez związek/stowarzyszenie klasy, lub
  • z przepisów klasowych wynika, że numery na żaglu są nadawane przez władzę krajową i certyfikat krajowy jest jedynym dokumentem potwierdzającym numer startowy danego jachtu.

Ważne informacje
Dotychczasowe certyfikaty jachtów klasowych podlegają obowiązkowi wymiany do dnia 30 września 2020 r. Po tym terminie jacht bez aktualnego certyfikatu jachtu klasowego zostanie usunięty z rejestru i utraci możliwość utrzymania dotychczasowego numeru klasowego.  
Wymiana certyfikatów jachtów klasowych, o której mowa wyżej, odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w ww. instrukcji i cenniku.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji jachtu klasowego, zmiany wpisu w rejestrze, odnowienia certyfikatu jachtu klasowego lub wyrejestrowania jachtu z rejestru znajdziecie Państwo poniżej. Prosimy o wybór odpowiedniej kategorii.